Ajatuksiani 1500-1600-luvun italialaisesta kirjallisuudesta

Kirjoittanut: Tarja P.

 Renessanssi on voimissaan 1500-luvun puoliväliin, jolloin Lutherin uskonpuhdistus ja katolisen kirkon vastauskonpuhdistus  alkavat. Kuvanveisto, taidemaalaus, arkkitehtuuri olivat tulleet merkittäviksi jo 1400-luvulla. Barokki toi mukanaan myös teatteri- ja oopperataiteen, joiden tekemisessä kirjailijoilla oli rooli draamallisen juonen ja librettojen laatijoina.

Positiivisimpina mieleeni jäivät aikakauden eri alan toimijat Pietro Bembo, Michelangelo Buonarroti ja Giorgio Vasari, sillä heidän merkityksensä on suuri myös jälkipolville. Bembo oli italian kielen kehittäjä ja kielen rakenteiden analysoija. Kymmeniä vuosia italiaa kirjoitettiin hänen ohjeidensa mukaan. Bembon toiminta pohjusti Italian ensimmäisen akatemian, ’oikeakielisyyden ylijumalan’ Accademia della Cruscan perustamista 35 vuotta myöhemmin  vuosina 1582-3. Taiteilija ja kuvanveistäjä Michelangelon kirjalliset saavutukset eivät olleet erityisiä sisällöltään eivätkä lyriikaltaan. Lieneekö ilmapiirin muutos ja homoseksuaalisuuden salailu uskonpuhdistusten kynnyksellä vaikuttanut hänen runoutensa synkkyyteen. Itseään arvostavat henkilöt kokivat velvollisuudeksi tuottaa myös kirjallisuutta. Taidemaalari ja arkkitehti Vasari kohotti taiteilijan käsityöläisestä neroksi. Hän oli ennen kaikkea taidejulkaisujen kirjoittaja ja taidekriitikko, jonka teoksia luemme edelleenkin. Hän kirjoitti yli 200 taiteilijan biografiat.

Hovit olivat kirjailijoiden työnantajia. Elanto oli turvattu kirjailijan luodessa ylistysrunoja mesenaateistaan ja panettelukirjoituksia heidän kilpailijoistaan ja vastustajistaan. Viihdykkeeksi kirjailijoilta esim. Giovanni Battista Guarinilta odotettiin myös kevyitä pastoraaleja, jotka kuvaavat onnellisia ihmisiä pienine ongelmineen ja joissa kaikki asiat ratkeavat parhain päin, sillä hovin asukkaita ei saanut rasittaa murheilla. Hän yhdisti ensimmäisten joukossa komiikan draamaan. Kirjailijoilla oli usein rooli diplomaattina ja siksi he matkustelivat lähettiläinä Euroopan hoveissa. Kirjailijan työn ohella heillä oli myös hoidettava aikaa vaativaa virkamiesroolia. Baldesar Castiglionen Cortegiono (Hovimies) on  käyttäytymisopas  hovimiehelle. Lyhyen näytteen lukukokemus tuo mieleen kaksinaismoraalin ja hedonistisen miesnäkökulman.

Vastauskonpuhdistus muutti ilmapiirin  konservatiiviseksi, jesuiitat ja inkvisitio tukahduttivat ajattelun vapauden. Kirkon turmeltuneisuus  ja almujen keruu kuuluivat asiaan. ”Kun kolikko kirstuun kilahtaa, sielu taivaaseen vilahtaa.” Tässä murroskaudessa milloin järjen menettivät kirjailijat, milloin teosten sankarit, milloin uskonedustajat. Kirjallisuus oli sisällöltään tyhjää ja usein tekopyhää, kun päätavoitteena oli hienostunut muoto. Uskonnollisen kriisin kokenut Torquato Tasso tulee hulluksi inkvisition paineessa ja pyytää itsensä tuomittavan kaksi kertaa. Viimeisinä vuosinaan hän vetäytyy luostariin. Giordano Bruno poltetaan roviolla. Ludovico Arioston Orlandon kohtalotovereita, järkensä menettäneitä sankareita, on useissa kaunokirjallisissa teoksissa.

Teemat moninaistuivat filosofisiin, valtiollisiin ja maailmankaikkeuteen liittyviin aiheisiin maailmankuvan laajetessa. Yhteiskuntafilosofina Niccolò Macchiavellin luomiskausi osui Italian niemimaalle suuntautuvien  hyökkäysten aikaan. Teoksessaan Principe (Ruhtinas) hän käsittelee valtiollista johtajuutta. ’Fortunaan’ eli olosuhteisiin, kohtaloon ja  uskontoon ei saa luottaa. Hänen mielestään kirkko on syyllinen niemimaan hajaannukseen. ’Virtù’ eli hyve, viisaus ja tulevaisuuden realistinen ennakointi auttaa isänmaan puolustamisessa. Keinoja kaihtamatta voidaan säilyttää status quo yhden johtajan ohjauksella. ’Macchiavellismin’ ajatukset eivät ole vieraita nykyäänkään valtion, armeijan ja yritysten johtamismenetelmiä luotaessa.  Vallankumoukselliselle ja kerettiläiselle Giordano Brunolle oli tärkeää kirjoittaa filosofiasta ja uskonnosta dialogeissaan. Hän kumosi  maapallokeskeisen ajattelutavan eikä pitänyt tärkeänä runouden sääntöjen noudattamista. Hän halusi kiistää antiikin merkityksen. Pietro Aretino tunnetaan piilopornografisista runoista, mutta hän oli myös poliittisen journalismin perustaja kirjoittaen puhekielen tyyliin. Aretino piti kirjoittamista henkisenä kutsumuksena ja yhtenä elinkeinoista.

Tarja P.

Niccolò Machiavelli

Kirjoittanut: MB

Kuka oli Niccolò Machiavelli?

Monelle kyseisen miehen sukunimi saattaa kuulostaa tutulta, mutta itse henkilö sen takana ei niinkään. Kyseessä on kuitenkin varsinkin Italian kirjallisuuden ja filosofian historian merkittävä monitaituri; Machiavelli oli niin kirjailija ja filosofi kuin myös poliitikko ja valtio-opin perustaja. Hänen monipuolisesta tuotannostaan löytyy poliittisia traktaatteja, novelleja, runoja sekä komedioita.

Lyhyesti elämästä

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli syntyi toukokuun kolmantena vuonna 1469 vanhaan ja varakkaaseen firenzeläiseen aatelisperheeseen. Hänen nuoruudestaan ei tiedetä paljoakaan, mutta hänen arvellaan saaneen laadukasta, humanistista koulutusta. Vuonna 1498 hän aloitti poliittisen uransa Firenzen tasavallan kansleriviraston sihteerinä sekä kansallisarmeijan diplomaattitehtävissä. Italian poliittinen tilanne oli tuolloin hyvin epävakaa sen ollessa jakautuneena keskenään vihaa pitäviin kaupunkivaltioihin. Vuonna 1512 de’ Medicien hallitsijasuku otti vallan Firenzessä, jolloin Machiavelli karkotettiin Firenzen San Cascianoon. Hän kirjoitti vuosina 1512-1525 pääteoksensa Ruhtinas (Il principe) ja Valtiollisia mietelmiä (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio), joissa ilmenee selkeästi Machiavellin poliittisen uran ja vallitsevien olosuhteiden vaikutus.

Nämä saivat alulleen myös hänen mukaansa nimetyn oppisuunnan, machiavellismin, jonka mukaan vallankäytön moraalina tulisi olla vain omaan päämäärään pyrkiminen kansan mielipiteestä riippumatta sekä vallitsevan status quon säilyttäminen. Machiavellin ihannevaltiossa korostettaisiin isänmaan puolustamisen merkitystä sekä tasavaltaa, joka olisi älykkäiden ja hyveellisten ihmisten luomus.

Muutamia merkittäviä teoksia

Machiavellin kirjoitustyyli on dramaattinen ja jopa hieman sarkastinen. Poliittisesta taustastaan johtuen teksteissä on paljon hänen henkilökohtaisia, jopa radikaaleja mielipiteitään, joita hän intohimoisesti tuo kirjoituksissaan julki.

Ruhtinas on vuonna 1513 kirjoitettu, 26-lukuinen hallitsijan ohjekirja, joka käsittelee valtion johtamista ja perustamista sekä Italian silloista poliittista järjestelmää. Se on kirjoitettu sekä ylevällä että kansankielellä, joka on hyvin värikästä, analogista ja suostuttelevaa. Se, että Machiavelli on valinnut teoksen kieleksi Italian latinan sijaan, on erikoista Italian renessanssiajan sivistyneelle kirjailijalle. Teos kritisoi Italian epävakaata poliittista tilannetta, ja se jakoi aikanaan vahvasti mielipiteitä puolesta ja vastaan; paavi Paavali IV julisti kirjan vuonna 1559 kielletyksi, kun taas lukuisat aikakauden hallitsijat ihailivat sitä.

Valtiollisia mietelmiä julkaistiin vuonna 1513. Teoksessa Machiavelli pohtii, millainen olisi hyvä valtio ja yhteiskunta pohjaten ajatuksiaan roomalaisen historioitsijan, Titus Liviuksen kirjoittamiin teoksiin. Machiavelli vertailee antiikin Rooman historiaa ja Italian silloista yhteiskuntaa, ja toteaa, että roomalaisilta tulisi ottaa mallia oikeanlaisen valtion luomiseksi.

Mainitsemisen arvoinen Machiavellin tuotannosta on myös novelli Belfagor, joka eroaa kahdesta edellisestä teoksesta huomattavasti. Teos tunnetaan myös nimillä Belfagor arcidiavolo, La favola di Belfagor Arcidiavolo ja Il demonio che prese moglie, ja se on julkaistu Machiavellin kootuissa teoksissa vuonna 1549. Tarina kertoo paholaisesta, jonka Pluto lähettää helvetistä maan päälle tutkimaan avioliiton merkitystä. Paholainen ottaa ihmisen muodon ja nai ilkeän naisen, jonka kanssa yhteiselo ei suju toivotulla tavalla. Paholainen pakenee avioliittonsa vaistonkäymisiä, ja tapaa matkallaan maanviljelijän. Tarina päättyy paholaisen paluuseen helvettiin, jossa hän toteaa avioliiton karmeaksi. Tarinan viesti on ajatuksia herättävä; jopa paholainen pakenee maan päältä. Onko oikea helvetti oikeastaan maan päällä?

 

MB